Erkenningsvoorwaarden

Erkenningsvoorwaarden

Kandidaat-verslaggevers, en ook bestaande verslaggevers, moeten voldoen aan de erkenningsregeling. Een bestaande verslaggever is iemand die voor 1 januari 2015 al minstens 1 startverklaring of 1 EPB-aangifte indiende op de energieprestatiedatabank.

Voorwaarde Kandidaat-verslaggever Bestaande verslaggever
over een geschikt diploma beschikken x x
opleiding aan een erkende opleidingsinstelling x  

verklaring op erewoord ondertekenen

x x
slagen voor het examen binnen 12 maanden na het getuigschrift van de opleiding x  

Let op: om erkend te blijven als verslaggever bent u verplicht om jaarlijks permanente vorming te volgen.

Uw erkenning is persoonsgebonden

  • Een erkenning is niet registratiegebonden.

Dat betekent dat de erkenning al uw persoonlijke registraties en EP-codes overkoepelt. Als u meerdere registraties hebt op de energieprestatiedatabank, zult u bijvoorbeeld maar één keer een verklaring op eer moeten ondertekenen en één keer de permanente vorming volgen.

  • Een erkenning is niet firmagebonden.

Een rechtspersoon of firma kan erkend worden als verslaggever, maar die erkenning is niet firmagebonden. Dat betekent dat elke werknemer/zaakvoerder/bestuurder die binnen een firma werkt en die onder zijn of haar naam - via elektronische identiteitskaart of token - startverklaringen of EPB-aangiften indient, moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Hij of zij zal bijvoorbeeld jaarlijks de permanente vorming moeten volgen. Dat betekent ook dat u geen vorming kunt volgen in de plaats van uw collega of voor de rechtspersoon.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
02-05-2019