Een EPC voor uw horeca-, handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ...

Verkopen of verhuren? EPC nodig!

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet over een geldig EPC beschikken.Er zijn enkele uitzonderingen.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ... 

Met dit nieuwe EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC kNR) wenst het VEKA aandacht te geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. We streven in Vlaanderen naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties!

Wanneer een niet-residentiële eenheid te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming,
  2. De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²,
  3. Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m².

Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw. Denk maar aan een kantoorgebouw of een broodjeszaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

Per kleine niet-residentiële eenheid wordt er een EPC opgesteld.

Merk op: voorwaarde 3 is alleen van toepassing wanneer er in het gebouw meerdere niet-residentiële eenheden aanwezig zijn.

De troeven van het EPC

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. 

Net zoals op het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden geeft aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

 

kNR energielabel

De energiescore en het label in detail bekeken

In het EPC wordt de berekende energiescore getoond voor de verschillende bestemmingen (kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere of onbekend) bij de 'Algemene gegevens'. Bij de berekening van de energiescore wordt rekening gehouden met de specifieke noden voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting die met een bepaalde bestemming gepaard gaan. Zo zal een restaurant bijvoorbeeld meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor.

Het label op het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden wordt echter altijd bepaald op basis van de energiescore voor de bestemming 'kantoor'. Het label is dus onafhankelijk van de eigenlijke bestemming van de eenheid: kantoor, horeca, handel, logeerfunctie,....  Dit maakt het vergelijken van EPC's mogelijk. De labelgrenzen bij kleine niet-residentiële eenheden zijn anders dan bij woningen en appartementen.

Hoe de omzetting van de energiescore voor de bestemming 'kantoor' naar een label verloopt, kan u in onderstaande figuur zien:

labelgrenzen bij kleine niet-residentiële eenheden

Door deze labelgrenzen kan het label van een kleine niet-residentiële eenheid gelijkaardig zijn aan het label van een woning.

Bekijk het filmpje en u bent weer helemaal mee

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden laat u opmaken door een erkend energiedeskundige.

Vind uw energiedeskundige

Labels voor uw advertentie

Maak gebruik van de labels in uw advertenties en zet uw pand in de kijker. Een goed label is immers mooie reclame!

Icoontje Label A+ EPC Icoontje Label A EPC Icoontje Label B EPC Icoontje Label C EPC

Vind hier

  • de brochure
  • een informatieve tekst
  • de presentatie van de infosessie
  • een filmpje (in de loop van november)
  • het EPC

en aanvullend tekst- en beeldmateriaal