Veelgemaakte fouten bij het aanvragen van een ZEV premie

Een volledig correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en een snellere uitbetaling van de premie. Hieronder worden enkele veelgemaakte fouten opgelijst.

  • Identificatie van de premie-aanvrager.

De naam op het inschrijvingsbewijs komt niet overeen met de premie-aanvrager. Het inschrijvingsbewijs dient steeds dezelfde naam te bevatten als wie de premie aanvraagt. In heel wat dossiers worden de gegevens van partners door elkaar gebruikt. Gebruik steeds de gegevens van de persoon op wiens naam de wagen werd ingeschreven.

  • Betalingsbewijs is onvolledig.

Er dient een bewijs van betaling van het voertuig geleverd te worden. Het bewijs moet geleverd worden voor het volledige factuurbedrag. Met andere woorden: zowel een bewijs van het betaalde voorschot, van een overname van een vorig voertuig als van de saldobetaling. Indien voor het nieuwe voertuig een lening werd aangegaan, moet dit bewijs geleverd worden. Het volledige bewijs moet samengevoegd worden in 1 pdf.

  • Inschrijvingsbewijs is onvolledig.

Enkel een volledige kopie (in 1 pdf) van het inschrijvingsbewijs wordt aanvaard. Dit wil zeggen dat zowel de gegevens van de persoon die het voertuig inschrijft als de gegevens over het ingeschreven voertuig worden vermeld. Dus beide delen zijn noodzakelijk;  'kentekenbewijs’ en  ‘identificatie van het voertuig en de technische kenmerken’.

  • Niet het inschrijvingsbewijs maar de aanvraag wordt opgeladen.

Het VEKA heeft niet de aanvraag tot inschrijving bij DIV, maar wel een scan van het afgeleverde inschrijvingsbewijs nodig, ook wel gekend als 'de roze kaart' (die nu grijs is geworden). U vindt hier een voorbeeld inschrijvingsbewijs. 

  • Foutief bankrekeningnummer

Controleer steeds het bankrekeningnummer waarop de premie mag worden gestort.