Veelgestelde vragen zero-emissie voertuigen

 • Komen hybride wagens ook in aanmerking voor de premie?

Neen. Het moet gaan om een volledig elektrische wagen of een wagen op waterstof. Ook elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (range extender) komen niet in aanmerking (bvb BMW i3 met range extender).

 • Ik kocht tweedehands een zero-emissie voertuig. Kom ik in aanmerking voor de premie?

Neen, het moet gaan om een voertuig dat voor de eerste keer wordt ingeschreven.

 • Op welke termijn wordt de premie uitbetaald?

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap stelt alles in het werk om de volledige premie-aanvragen binnen een termijn van 2 tot 3 maanden af te handelen.

 • Kunnen zelfstandigen een premie krijgen voor een zero-emissie voertuig?

Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF). Ook bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.

 • Catalogusprijs van een voertuig

De premiehoogte van een elektrische voertuig wordt bepaald op basis van de catalogusprijs (dus zonder extra opties). Er zijn verschillende premiehoogte ifv de catalogusprijs. De goedkoopste elektrische wagens, krijgen de hoogste premie. Voor elektrische bromfietsen klasse B en elektrische motorfietsen werd de premiehoogte vastgelegd op respectievelijk 750 en 1500 euro, maar tevens beperkt tot 25% van de catalogusprijs. De catalogusprijs wordt 1 keer per jaar vastgelegd. Indien de catalogusprijs wijzigt in de loop van het jaar, wordt deze (en de premiehoogte die eraan gekoppeld is) pas het volgende jaar aangepast.

 • Komen vzw's in  aanmerking voor de premie voor een zero-emissie voertuig

Vzw's komen voor inschrijvingen (DIV) vanaf 2018 ook in aanmerking voor een premie voor de aankoop van een elektrische wagen. Sinds 15/04/2018 (inschrijving DIV) geldt dit ook voor de aankoop van een elektrische bromfiets klasse B of elektrische motorfiets.

 • Kan je zowel voor een elektrische wagen als voor een elektrische bromfiets/elektrische motorfiets een premie krijgen?

Je kan als natuurlijk persoon per voertuigcategorie maximaal 1 premie krijgen. Dus zowel voor een elektrische wagen, maar daarnaast ook apart voor een elektrische bromfiets klasse B en voor een elektrische motorfiets. Dus in totaal kan je 3 verschillende premies krijgen.

 • Komt een elektrische bromfiets klasse A in aanmerking voor de premie.

Een bromfiets klasse A komt niet in aanmerking voor de premie.

 • Komt een Twizy 80 in aanmerking voor een zero emissie premie van de Vlaamse overheid?

Een Twizy 80 wordt niet beschouwd als een elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets en krijgt dus geen premie. Een Twizy 45 komt wel in aanmerking als elektrische bromfiets klasse B. Elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (De Twizy 80 bijvoorbeeld) komen wel in  aanmerking voor een federale belastingvermindering van 15% in de personenbelasting. 

 • Wat is een bromfiets klasse B (volgens art 2.17 Verkeersreglement - Wegcode)

Tot de categorie van de bromfiets klasse B behoort:

Elk tweewielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A en van de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende kenmerken:

-een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of

-een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft;"
 

Elk drie- of vierwielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende kenmerken:

-een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of

-een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met compressieontsteking betreft, of

-een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
 

Voor vierwielige bromfietsen met een gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal van drie zijden toegankelijk is, bedraagt het netto-maximumvermogen of het nominaal continu maximumvermogen ten hoogste 6 kW.
 

De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de vierwielige bromfietsen tot 425 kg. Voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen.
Drie- en vierwielige bromfietsen zijn uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats.
 

De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd.

 • Wat is een motorfiets (volgens art 2.18 Verkeersreglement - Wegcode) 

Tot de categorie van de motorfiets behoort: Elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets. Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.

 • Moet een voertuig  ingeschreven worden op naam van de leasingnemer om in aanmerking te komen voor de premie.

In geval van leasing dient het voertuig niet noodzakelijk te worden ingeschreven op naam van de leasingnemer, maar mag het voertuig ook worden ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij. U moet als leasingnemer uiteraard wel kunnen bewijzen dat u het voertuig least (voor minstens 3 jaar).

 • Hoeveel bedraagt de federale belatingvermindering voor een elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler (personenbelasting).

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

- 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig

- maximum 3.070 euro voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

Voor een vierwieler bedraagt de belastingvermindering:

- 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig

- maximum 5.040 euro voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018). Wanneer je bijvoorbeeld een Twizy 80 koopt (vierwieler) voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recupereren.

 

 • Welke contractuele formules komen in aanmerking voor de premie in geval van leasing?

-Voertuigen in financieringshuur/leasing. Dit komt in aanmerking voor de premie. De leasing moet lopen over periode van minstens 36 maanden.

-Voertuigen voor huur op lange termijn (minstens 36 maanden). Huur op lange termijn/ private lease komt in aanmerking voor de premie.

-Voertuigen voor huur op korte termijn. Dit is een gewoon huurcontract en geen leasing. Dit komt niet in aanmerking voor de premie.

 • Welke bestelbonnen komen in aanmerking? 

 

Wie nog in 2019 een bestelbon tekent voor de aankoop van een zero-emissievoertuig kan nog genieten van de premie, indien de premie uiterlijk 31 oktober 2020 wordt aangevraagd (verlengd tot en met 1 maart 2021 omwille van Covid), na de inschrijving van het voertuig.  De premie moet altijd binnen de 3 maanden na de eerste inschrijving worden aangevraagd. 

 

Het moet gaan om een onherroepelijke contractuele bestelling van een zero-emissievoertuig, (bvb door het betalen van een voorschot). Loutere aankoopbeloftes of aankoopopties komen niet in aanmerking (zoals bvb het geval is voor Volkswagen ID3 of de Polestar), ook niet indien er al een kleine betaling is voor de aankoopbelofte of aankoopoptie .