Aanbevelingen voor kwaliteitsvolle groepsaankopen (zonnepanelen)

Organiseert u een groepsaankoop voor zonnepanelen? Maximaliseer de kwaliteit met deze aanbevelingen:

• Maximale ontzorging:

neem als organisator de administratieve voorbereiding over van de inschrijvers. Zo hoeven zij geen offertes op te vragen, installateurs te ontvangen, prijzen of contractvoorwaarden te vergelijken.

• Correcte informatie, voor iedereen toegankelijk:

communiceer transparant over de werkwijze, de geleverde producten, de verkoopsvoorwaarden en de Vlaamse energielening (voor de doelgroepen). Dat gaat bij voorkeur via de website, informatiesessies en een centraal telefonisch contactpunt.

• Kwaliteit is een prioriteit:

werk met installateurs die de sociale en fiscale verplichtingen naleven en beschikken over een geldig RESCert-certificaat (of op bedrijfsniveau over een QUEST-label). Stem uw systeemeisen af op de eengemaakte Technische Specificaties ‘STS-72-1’.
Duidelijke afspraken over producten, plaatsing, garanties, dienst na verkoop en onderhoud neemt u op in de modelovereenkomst.
Organiseer steekproefsgewijze inspecties van volledige installaties, uitgevoerd door een extern controleorgaan.

• Kansen voor groot én klein:

verdeel uw bestellingen in haalbare loten. Geef zelfstandige installateurs en kmo’s de kans om in te tekenen, laat hen - als nodig - op eenvoudige wijze een tijdelijk consortium vormen.

• Vrijblijvende gedetailleerde offerte:

maak voor elke inschrijver een eerste inschatting van de zoninstraling op zijn dak. Baseer u daarvoor op de Vlaamse zonnekaart.

Laat de geselecteerde installateur(s), na een eerste oriënterende prijsraming, een plaatsbezoek brengen om de parameters te onderzoeken die de prijs en opbrengstgarantie kunnen beïnvloeden (elektriciteitsbehoeft, dakstructuur, ideale plaatsing in functie van oriëntatie en hellingshoek van de dakvlakken en mogelijke schaduwrisico’s, toegankelijkheid en eventuele aanpassingen aan de elektrische installatie). Laat de installateur op basis van die informatie een vrijblijvende, situatiespecifieke en gedetailleerde offerte opmaken.

• Bindende termijnen:

hoe sneller de zonnepanelen geplaatst zijn, hoe sneller de inschrijver kan besparen op elektriciteit. De termijn tussen de ondertekening van de overeenkomst en de oplevering van de werken bedraagt daarom maximaal zes maanden.

• Risico’s beperken:

doe er alles aan om de groepsaankoop vlekkeloos te laten verlopen. Omdat nooit alle risico’s uit te sluiten zijn, kunt u tenminste volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

- selecteer uw installateurs niet alleen op de prijs, maar ook op de garanties (installatie en opbrengst) die ze bieden;
- voorzie dat de inschrijver in verschillende schijven kan betalen;

- beperk het voorschot en laat de laatste schijf pas factureren nadat de installatie geïnstalleerd en gecontroleerd is;
- als er een technisch geschil ontstaat, moedigt u de betrokken installateur en inschrijver aan om een beroep te doen op de Verzoeningscommissie Bouw.

Recht op privacy: laat de dossierbehandeling maximaal digitaal verlopen. Uiteraard behandelt u de  ingezamelde persoonlijke gegevens conform de GDPR.

Published on: 
06-08-2019