Investeringssteun: Aanmelding van een bepaald type installatie (fabrikant-installateur)

Waarvoor dient dit formulier?

Voor het aanmelden van nieuw type-installatie. De aanmelding van een nieuw type-installatie is éénmalig, maar moet wel per vermogen gebeuren.

Met de informatie die u overmaakt via dit formulier, kan bepaald worden of dit type installatie een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie is die in aanmerking komt voor de investeringssteun.

Start de aanvraag en vul onderstaande vragen in

CONTACTGEGEVENS INSTALLATEUR - PRODUCENT - TECHNISCH ADVISEUR

Contactgegevens

Vul hieronder uw contactgegevens in. De bevestigingsmail zal naar dit mailadres gestuurd worden, ook bijkomende informatie zal via deze weg opgevraagd worden. Om een installatie aan te melden, moet u gemachtigd zijn door de onderneming waarvoor u deze installatie aanmeldt. Toon dit aan door een verklaring die ondertekend is door de verantwoordelijke van de onderneming toe te voegen.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
INSTALLATIE
Specificaties
Euro
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Hier kan u vrijblijvend bijkomende informatie geven (niet verplicht).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Brandstof
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Rendement

Voeg de technische fiche van de warmte-krachtinstallatie toe. De vermogens moeten bepaald zijn onder normomstandigheden en voldoende nauwkeurig weergegeven zijn.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Voeg een vereenvoudigd energiestroomdiagram van de warmte-krachtinstallatie toe, die de standaardopstelling van dit type installatie weergeeft. Vermeld op dit energiestroomdiagram zowel het elektrisch, thermisch en brandstofcircuit met alle relevante componenten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Vul het totaal elektrisch vermogen van de installatie in bij bruto elektrisch vermogen.

Het netto elektrisch vermogen is het bruto elektrisch vermogen met aftrek van het vermogen van de elektrische hulpdiensten. Als er meerdere uitvoeringen van dit type installatie met een verschillend elektrisch of thermisch vermogen bestaan, moet u dit apart aanmelden. Hierbij moet telkens een technische fiche met representatieve vermogens en rendementen overgemaakt worden.

kW
kW
kW in onderste verbrandingswaarde
kW
%
%
VERKLARING OP EER

Kijk de ingevulde gegevens na op correctheid en volledigheid.

Zodra alle gegevens ingevuld zijn, kan u de aanvraag indienen. Wacht tot u het bevestigingsbericht ziet, zo bent u zeker dat het VEKA uw aanvraag ontvangen heeft .

Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden. Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Aandachtspunten voor op laden van bijlagen
  • Klik op "Bladeren kiezen"  of "Bestand..." om een bestand toe te voegen! (De naam van de knop is afhankelijk van uw internet browser).
  • Enkel pdf's kunnen opgeladen worden.
  • Het bestand mag niet groter dan 2MB zijn.

Let op, als u geen bestand selecteerde en klikt op de knop uploaden, kan dit hinder veroorzaken bij bij het verder invullen van het formulier.

Vragen?

Via het contactformulier kan u ons contacteren. Vermeld duidelijk dat uw vraag over de aanmelding van een WKK-installatie voor investeringssteun gaat.