Aanvraag premie zero emissie voertuig voor VZW's, aanbieders van voertuigdelen en houders van vergunningen van taxidiensten

Belangrijk

 • Je kan de premie uitsluitend online aanvragen.

 • Enkel voertuigen besteld in 2019 komen nog in aanmerking voor deze premie

 • Je kan de aanvraagprocedure pas opstarten NA de inschrijving van jouw 100% elektrische wagen, wagen op waterstof, elektrische bromfiets of elektrische motorfiets.

 • Vul binnen de 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) het webformulier in.

Wat heb je nodig voor de premie-aanvraag?

 • Het ondernemingsnummer van jouw organisatie;

 • Het rekeningnummer waarop we na goedkeuring de premie mogen storten;

 • Indien jouw organisatie de voertuig(en) aankocht:

  • (Een scan van) de factuur (samengevoegd in 1 pdf-document);

  • (Een scan van) het betalingsbewijs/de betalingsbewijzen voor het volledige factuurbedrag (samengevoegd in 1 pdf-document);

 • Indien jouw organisatie een leasingcontract afsloot voor de voertuig(en): (een scan van) het leasingscontract (samengevoegd in 1 pdf-document);

 • Een scan van het inschrijvingsbewijs (de zogenaamde 'roze kaart'  (die nu eigenlijk grijs is) (samengevoegd in 1 pdf-document).

Ter info: hoe voeg je documenten samen tot één pdf-bestand?

 • Je kan in een tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) de verschillende bestanden na elkaar te plakken en opslaan als een nieuw pdf-bestand (afdrukken naar pdf).
 • Op het internet vind je verschillende (gratis) programma’s om pdf-bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op ‘pdf samenvoegen’, bijvoorbeeld PDFSAM).

Vraag je premie aan

Per formulier kan je een premie aanvragen voor 1 of meerdere voertuigen van hetzelfde type en model. Kocht jouw organisatie meerdere types en/of modellen van voertuigen aan? Vul dan voor elk type/model een afzonderlijk aanvraagformulier in.

Na het indienen van het webformulier ontvangt je onmiddellijk een ontvangstmail met een samenvatting van de ingevulde gegevens. Vervolgens wordt jouw dossier onderzocht en brengen we je op de hoogte van de beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.