Actieplan energie-efficiëntere KMO's

In het kader van de Stroomversnelling, de Vlaamse energietransitie om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te halen, is door 3E in opdracht van het VEKA een studie uitgevoerd waarin is nagaan hoe KMO’s kunnen worden gestimuleerd tot het uitvoeren van investeringen in energie-efficiëntie. Deze studie zal als ondersteuning dienen voor de opmaak van een actieplan energie-efficiëntere KMO’s. In dit actieplan zal de concrete langetermijnstrategie geformuleerd worden voor de verbetering van de energie-efficiëntie van de KMO’s.

 

Korte beschrijving actieplan energie-efficiëntie KMO’s van 3E:

Om het besparingspotentieel binnen KMO’s in te schatten is in deze studie een analyse gemaakt van de Vlaamse KMO’s (aantal bedrijven per sector, onderverdeling naar hoeveelheid werknemers ) en van hun energieverbruik. Vervolgens is er een beoordeling gemaakt van het huidige beleid en de huidige projecten rond energie-efficiëntie bij KMO’s. Ook de manier waarop in buitenland getracht wordt KMO’s aan te zetten tot energie-efficiëntie is kort toegelicht. Uit deze analyses zijn een aantal aanbevelingen en actievoorstellen naar voorgekomen, waarvan enkele concreet zijn uitgewerkt in deze studie. 

De volledige studie: pdf bestandstudie 3E actieplan energie-efficiëntere KMO's.pdf (1.7 MB)

Published on: 
24-11-2016