Bandingfactor WKK

De bandingfactor bepaalt het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid gerealiseerde eenheid primaire energiebesparing en is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs, …

In het kader van de toekenning van de warmte-krachtcertificaten wordt deze toegepast bij:

Deze factor heeft invloed op het aantal warmte-krachtcertificaten. De bandingfactor voor een project is deze die van toepassing is op het moment van de startdatum. Deze bandingfactor wordt bekomen door de onrendabele top te delen door de bandingdeler. De bandingdeler komt overeen met 35 euro per warmte-krachtcertificaat.

Deze bandingfactor wordt jaarlijks opnieuw berekend. Eens een bandingfactor is toegekend voor een project, ligt deze vast en wordt deze niet meer gewijzigd.

De bandingfactor voor installaties met een startdatum na 1 januari 2013 wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De berekeningen voor projecten met een startdatum na 1 januari 2013 kan u raadplegen. De bandingfactor wordt jaarlijks bepaald voor alle nieuwe en bestaande projecten met een startdatum na 1 januari 2013.

Published on: 
01-03-2018