Energiestatistieken

Energiebalans en cijfers groene energie en WKK

Om tot deze energiecijfers te kunnen komen, gelden voor verschillende doelgroepen verplichtingen inzake rapportering:

CO2-emissiefactoren, calorische onderwaarden en soortelijke gewichten van fossiele brandstoffen en elektriciteit

In de gezamenlijke VEKA-VMM nota hieronder (dd. 11 januari 2022) is een lijst van veel gebruikte fossiele brandstoffen en bijhorende standaard CO2-emissiefactoren, calorische onderwaarden en soortelijke gewichten opgenomen. De lijst heeft als doel éénduidige basisparameters aan te bieden waarmee de CO2-uitstoot van een organisatie of activiteit kan worden bepaald.

In een latere fase zullen waar mogelijk ook nog CO2-emissiefactoren, calorische onderwaarden en soortelijke gewichten toegevoegd worden voor transportbrandstoffen en biogene brandstoffen.

pdf bestandVEKA-VMM nota COW, emissiefactoren en soortelijk gewicht.pdf (528 kB)

Het VEKA krijgt daarnaast regelmatig de vraag naar de CO2-emissiefactor van elektriciteit in Vlaanderen. Omdat deze berekening verschillende invalshoeken heeft en meerdere interpreaties mogelijk zijn, vindt u op deze pagina bijkomende toelichting. 

Vanaf 2005 worden er verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan

  • de elektriciteits- en aardgasnetbeheerders;
  • de exploitanten van warmtekrachtinstallaties;
  • de exploitanten van hernieuwbare energie-installaties;
  • de exploitanten van zelfopwekkingsinstallaties.

Vanaf 2018 worden er verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voert heel wat marktonderzoek uit bij zowel burgers, bedrijven, energiedeskundigen, verslaggevers, makelaars, ... De rapporten worden gepubliceerd.

Cijfers per thema
  • EPB in cijfers
  • Aantal verslaggevers, startverklaringen, aangiftes
  • Open data
  • Groene stroom
  • Groene warmte
  • WKK

Op de energiekaart vindt u heel wat rapporten over de uitgekeerde energiepremies en kan u ook zelf rapporten op maat samenstellen.

Published on: 
02-04-2021