Voor hoeveel VTE kan een energiehuis een projectsubsidie krijgen?

Voor maximaal 4 VTE. Per project kunnen twee VTE aangeworven worden en een energiehuis mag maximaal twee projecten indienen. Belangrijk is dat in dat geval twee aparte projectvoorstellen ingediend worden. Een inhoudelijk onderscheid tussen deze twee voorstellen is geen vereiste, maar wel een meerwaarde.