Kunnen twee energiehuizen samen een project indelen?