Kunnen twee energiehuizen samen een project indelen?

Dat kan, maar dan is het een samenwerkingsverband en kan maar één energiehuis de rol van promotor opnemen.