Mag bestaand materiaal hergebruikt worden?

Ja. Ook de kaarten die Fluvius al beschikbaar heeft, kunnen gebruikt worden. Het accent moet ook liggen op de uitwerking van een methodiek die zoveel mogelijk mensen lokt voor een duidingsgesprek als opstap naar eerstelijnsrenovatieadvies.

Published on: 
26-04-2021