Mijn energiehuis is ook een publiekrechtelijk rechtspersoon. Mogen wij zelf intekenen?