Moet zowel gevel- als luchtfotografie worden gebruikt?

Het budget voorzien voor de aanmaak van thermografische beelden (50.000 euro per project) laat wellicht niet toe om luchtthermografische foto’s te maken. Daarom ligt de aanmaak van gevelscans meer voor de hand. Er is geen strikte verplichting om ze samen te gebruiken, maar het verdient aanbeveling beschikbaar materiaal te gebruiken. 

Published on: 
27-04-2021