Ondernemingsplan VEKA

Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het agentschap wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2020 is het eerste ondernemingsplan van de nieuwe regeerperiode en omvat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen geven een update en bijsturing. De ondernemingsplannen bevatten telkens een rapportering van de specifieke jaardoelstellingen uit het voorgaande ondernemingsplan.

Published on: 
04-04-2022