Bijna-Energieneutraal (BEN) - beleid

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) moeten zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen is dit al vanaf 2019.

BEN-actieplan

In september 2012 dienden de drie gewesten een actieplan bijna-energieneutrale gebouwen in bij de Europese Commissie. Naast de definitie, omvat het plan ook maatregelen om nu al BEN-bouw te stimuleren.

logo Ik ben mee

Vlaanderen wil het maatschappelijke draagvlak voor BEN vanuit een gericht voorlopersbeleid creëren en op basis van een constructieve samenwerking met de stakeholders.

In het Vlaamsepdf bestandBEN-actieplan (1.84 MB) staan een 20-tal acties voorop, verdeeld over 5 pijlers: innovatie, kwaliteit, communicatie, financiering en energiebeleid. Voor elke actie werd de meest aangewezen organisatie als coördinator aangesteld.

Meer over:

Deze acties werden opgestart in 2012 en zijn inmiddels afgerond. De vorderingen werden bijgehouden in het pdf bestandBEN-monitoringsrapport (1.07 MB)

Lees in hetpdf bestandeindrapport BEN-overheidsgebouwen (2.11 MB) welke BEN-projecten onze lokale besturen gaan realiseren. Deze opdracht gaf uitvoering aan de acties 12, 22 en 23 uit het BEN-actieplan en het BEN-monitoringrapport.

Ontdek de pdf bestandconclusies van de grote enquête over BEN-opleidingen voor aannemers (4.43 MB). Deze opdracht gaf uitvoering aan actie 6.4 uit het BEN-actieplan en het BEN-monitoringrapport.

 

Informatie over:

  • de BEN-eisen,
  • het BEN-krediet,
  • de BEN-voorlopers, en
  • de BEN-campagne

 www.energiesparen.be/BEN

Published on: 
17-12-2018