Energieprestatieregelgeving

De energieprestatieregelgeving is opgenomen in:

De Vlaamse Regering moet regelmatig bepaalde aspecten van de energieprestatieregelgeving evalueren en, indien nodig, aanpassen:

  • de berekeningsmethode en de EPB-eisen
  • de procedures en de administratieve lasten die de energieprestatieregelgeving met zich meebrengt

Sinds 2020 gebeurt de evaluatie om de vijf jaar, met tussenin de mogelijkheid tot specifieke gerichte acties. Vóór 2020 waren de evaluatietermijnen korter ( om de twee en vier jaar).

Om de voorstellen uit de evaluatie te kunnen opnemen in de energieprestatieregelgeving is een wijziging van het Energiedecreet en het Energiebesluit nodig. Hoe Vlaamse wetgeving tot stand komt vindt u hier. 

Bij het opmaken van de evaluatie laat het VEKA ondersteunende studies uitvoeren. Het agentschap raadpleegt daarbij de stakeholders via verschillende overlegmomenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de evaluaties die het agentschap uitvoerde:

Jaar

Evaluatienota

Status

2018

Evaluatienota 2018: EPB-eisen, EPB- en EPC-methode

Definitieve nota (pdf, dec/2019)

2015

Evaluatienota 2015: EPB-eisen, methode, administratieve lasten en procedures

Definitieve nota (pdf, maart/2016)

2013

Evaluatienota 2013: EPB-eisen, methode en handhaving

Definitieve nota (pdf, juni/2013)

2010

Evaluatienota 2010: EPB-eisen, methode, administratieve lasten en procedures

Definitieve nota (pdf, okt/2010)

2008

Evaluatienota 2008: EPB-eisen, methode, administratieve lasten en procedures

Definitieve nota (pdf, mei/2008)

Sterktes, zwaktes en uitdagingen voor de toekomst

Voor de sterktes en zwaktes van 10 jaar EPB en de uitdagingen die het agentschap voor de toekomst ziet, bekijk de video.  

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving

Evaluatietermijn: Energiedecreet artikel 11.1.6

Published on: 
07-01-2021