Participatie in hernieuwbare energie

Een aangifteplichtige die gebruik wil maken van de optie 'participatie' om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie, moet een participatie nemen in een project voor hernieuwbare energie. U gaat als volgt te werk:

  1. Een aangifteplichtige en een projectuitvoerder sluiten een participatie-overeenkomst af, met uniek participatienummer. Check of uw participatie-overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden uit het Energiebesluit. Enkel dan bent u zeker dat het in aanmerking komt om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.  

  2. De projectuitvoerder bezorgt de lijst van de participaties die hij in het kader van het Energiebesluit heeft afgesloten, aan het VEKA. Dat gebeurt om de drie maanden.

  3. De EPB-verslaggever van de aangifteplichtige geeft in de EPB-software aan dat gebruik wordt gemaakt van participatie, en vult het uniek participatie-nummer en de opbrengst (kWh/jaar) die aan de participatie is toegekend, in de software in. De participatie-overeenkomst wordt bijgehouden als stavingstuk bij de EPB-aangifte.

Voorwaarden

 

Participaties aangegaan vanaf 1 maart 2017

Participatie aangegaan voor 1 maart 2017

doel

Participatie kan in elke organisatie die dergelijke hernieuwbare energieprojecten als doel heeft. U kunt dus ook participeren in organisaties die, behalve het realiseren van hernieuwbare energieprojecten, nog andere doelstellingen hebben.

Participatie kan enkel in een organisatie die specifiek de realisatie van het hernieuwbare energieproject als doel heeft.

regio

Participatie kan in een project dat zich in het Vlaams gewest bevindt.

Participatie kan enkel in een project dat zich in dezelfde provincie of een aanpalende gemeente bevindt als het EPB-plichtige project.

opbrengst

Het project moet jaarlijks minstens 15 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren.

Het project moet jaarlijks minstens 7 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren.

Voorbeelden 

Coöperaties die aan het VEKA aangegeven hebben dat hun aandelen toegewezen kunnen worden aan individuele projecten, en waarvan u de aandelen dus in rekening kunt brengen om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare erngie, verzamelt het VEKA in een overzichtstabel. Ze zijn aangeduid met een asterisk. 

Geldig voor aanvragen vanaf 2014

Regelgeving

Energiebesluit: Artikel 9.1.12/2, 6°

Published on: 
15-01-2021