Wat als hernieuwbare energie geen optie is?

U hebt keuze uit verschillende opties die zorgen voor hernieuwbare energie in de vorm van warmte of elektriciteit. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. U kunt ook meerdere opties combineren. Een laatste optie is investeren in een hernieuwbaar energieproject: participatie.

Een bouwproject kan om praktische redenen (bijvoorbeeld: oriëntatie, te weinig grondoppervlak) niet of onvoldoende gebruik maken van hernieuwbare bronnen. Het is ook mogelijk dat de hernieuwbare systemen niet geïntegreerd zijn volgens de kwaliteitseisen.  

Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil met 15%. Op die manier kan een gebouw waarin het niet haalbaar is om hernieuwbare energie in te zetten, toch voldoen.

Voorbeeld

Voor een bouwaanvraag in 2023 wordt de eis 15% strenger. Dat betekent voor een woning maximaal E26 in plaats van E30. U kunt verschillende maatregelen treffen om aan het strengere E-peil te voldoen:

  • bijkomende isolatie voorzien,
  • een efficiëntere verwarmingsinstallatie gebruiken,
  • een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing installeren,
  • luchtdichter bouwen ...

Voorbeelden waarbij niet voldaan is aan het minimumaandeel hernieuwbare energie

De verslaggever rapporteert in de EPB-aangifte welke hernieuwbare energiesystemen in het bouwproject zijn toegepast. Het project voldoet niet als:

In dat geval riskeert de aangifteplichtige een administratieve geldboete voor het niet-voldoen aan de lagere E-peileis.

Published on: 
30-06-2022