Individuele uitzonderingen om een renovatie als IER in te rekenen

In twee specifieke gevallen kunt u een (gewone) renovatie als een ingrijpende energetische renovatie (IER) beschouwen.

Om van een IER te kunnen spreken, moet aan twee voorwaarden voldaan zijn. 

  1. Minstens 75% van de schil in contact met de buitenomgeving moet (na)geïsoleerd worden.
  2. Tenminste de opwekkers moeten worden vervangen.

Voor elk van de voorwaarden bestaat een specifieke afwijkingsmogelijkheid, aan te vragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). 

Het is niet mogelijk om af te wijken van voorwaarde 1 én van voorwaarde 2 .  

Geval 1: opwekker vervangen, maar minder dan 75% nageïsoleerd

Als niet voldaan is aan de eerste voorwaarde, dus als minder dan 75% van de schil wordt aangepakt, bestaat er een afwijkingsmogelijkheid om een renovatie toch als IER te beschouwen. Dat komt voor als een deel van de schil in een eerdere fase werd geïsoleerd, zoals een dak of nieuwe ramen. 

Geval 2: 75%-grens behaald, maar opwekker niet vervangen

Als niet voldaan is aan de tweede voorwaarde, dus als de opwekker (bijvoorbeeld: ketel) bij het lopende project niet wordt vervangen, bestaat een afwijkingsmogelijkheid om een renovatie toch als IER te beschouwen, als de opwekker maximaal 5 jaar geleden werd vervangen. 

Procedure

Om een renovatiedossier toch als een ingrijpende energetische renovatie te mogen indienen, moet u een afwijkingsaanvraag indienen bij het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap. Dit kan

  • via een aangetekende brief (Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 bus 17, 1000 Brussel) of;
  • via e-mail naar veka@vlaanderen.be.

Uw aanvraagdossier bevat minstens:

  • de plannen, de ligging, de gegevens van de bouwheer (incl. e-mailadres) en een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de vergunning.
  • een motivatie waarom men de strengere eisen wil toepassen en welk niveau men zal halen.
  • epb-file van het project (digitaal te bezorgen)
  • het EPB-dossiernummer, als het gekend is op het moment van de aanvraag. Als het EPB-dossiernummer nog niet gekend is (bijvoorbeeld als de stedenbouwkundige vergunning nog niet is goedgekeurd), dan mag dit bezorgd worden van zodra het gekend is.
  • factuur van de opwekker die maximaal 5 jaar geleden werd vervangen (enkel voor geval 2).

De definitieve beslissing gebeurt door de administrateur-generaal van het VEKA. 

Invoer in de EPB-software

In de EPB-software geeft u - na een goedkeuring van de  uitzonderingsaanvraag -als aard van de werken 'IER' in, in plaats van 'renovatie'.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/15

Regelgeving
  • Energiebesluit: artikel 9.1.15