Bijlage XII

Bijlage XII legt minimale eisen op aan de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij renovaties en functiewijzigingen.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2022 (aangepaste versie) - Bijlage XII

vanaf 1 januari 2022

eerste versie - niet meer van toepassing Bijlage XII
vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 - Bijlage XII

vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

-

Bijlage XII

vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017

vanaf 1 maart 2017

Bijlage XII

voor 1 maart 2017

Bijlage XII

vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

-

Bijlage XII

Andere pagina's over energiebesluit en bijlagen

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2015

Published on: 
13-11-2020