Lineaire bouwknoop

Er zijn geen specifieke afmetingen vastgelegd in de regelgeving om de term 'lineair' te bepalen. De maximale onderbrekingsafstand van de isolatielaag legt vast wanneer een onderdeel van het verliesoppervlak een afzonderlijk schildeel is of een bouwknoop.

‘Lineair’ betekent dat in het geval de bouwknoop in twee richtingen verschillende afmetingen heeft, er steeds één zijde aanzienlijk langer is dan de andere. Een bouwknoop met afmeting 0,40 m x 0,39 m is geen lineaire bouwknoop, maar  een puntbouwknoop.

Een lineaire bouwknoop ontstaat in de volgende 3 situaties:

2 scheidingsconstructies van het verliesoppervlak komen samen

Waar 2 scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen, ontstaat altijd een lineaire bouwknoop, zelfs als de bouwknoop koudebrugarm is gedetailleerd. Dit type lineaire bouwknoop kunt u eenvoudig herkennen aan de hand van de snedeplannen van het gebouw.Twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak komen samen

De overgang bij een doorlopend schildeel van de ene begrenzing naar een andere begrenzing, vormt steeds een lineaire bouwknoop.  Door het verschil in aard van de begrenzing zijn dit twee afzonderlijke scheidingsconstructies.

Let op: in de voorbeeldtekening zijn alleen de bouwknopen aangeduid waar twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen.

Let op: sommige situaties die in principe onder deze definitie vallen, moeten toch niet als bouwknoop worden ingerekend.

Een scheidingsconstructie komt samen met een scheidingsconstructie op de grens met een aangrenzend perceel

Overal waar een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak samenkomt met een scheidingsconstructie op de grens met een aanpalend perceel, ontstaat altijd een lineaire bouwknoop, zelfs als deze scheidingsconstructie op de grens met het aanpalend perceel niet tot het verliesoppervlak behoort.

De isolatielaag wordt lijnvormig onderbroken

Als een isolatielaag over een afstand van maximum 40 cm lijnvormig, geheel of gedeeltelijk, onderbroken wordt door een materiaal met een hogere warmtegeleidbaarheid ontstaat een lineaire bouwknoop. Deze lineaire bouwknoop ligt in het vlak van de scheidingsconstructie zelf. Aan beide kanten van de onderbreking komt dus dezelfde isolatielaag voor.

Andere pagina's over Definitie bouwknopen