Puntbouwknoop

Een puntbouwknoop  is een puntvormige doorbreking van de isolatielaag van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak.  

Er zijn geen specifieke afmetingen vastgelegd in de regelgeving om de term 'puntvormig' te bepalen.

Als de sectie van de onderbreking beschouwd wordt ten opzichte van de totale verliesoppervlakte waarin de bouwknoop zich voordoet, zal snel duidelijk worden wanneer er sprake is van een puntbouwknoop. De  maximale onderbrekingsafstand van de isolatielaag legt impliciet de grootteorde van een puntbouwknoop vast.

Let op: sommige situaties die in principe onder de definitie van de puntbouwknoop vallen, moeten toch niet als puntbouwknoop worden ingerekend.

Voorbeelden

Omschrijving 3D voorstelling of foto 2D voorstelling
aansluiting van een doorgaande kolom op een vloer boven buitenomgeving, AOR of onverwarmde kelder (bijvoorbeeld: een parkeergarage) 3D voorstelling van een aansluiting van een doorgaande kolom op een vloer boven buitenomgeving, AOR of onverwarmde kelder eerste 2D voorstelling van een aansluiting van een doorgaande kolom op een vloer boven buitenomgeving, AOR of onverwarmde keldertweede 2D voorstelling van een aansluiting van een doorgaande kolom op een vloer boven buitenomgeving, AOR of onverwarmde kelder
aansluiting van een kolom op een vloer boven buitenomgeving, AOR , onverwarmde kelder of parkeergarage 3D voorstelling van een bouwknoop 2D voorstelling van een aansluiting van een kolom op een vloer boven buitenomgeving, AOR , onverwarmde kelder of parkeergarage
balken die loodrecht op het vlak van een scheidingsconstructie toekomen en daarbij de isolatielaag onderbreken balken die loodrecht op het vlak van een scheidingsconstructie toekomt  
bevestigingspunten van zonnecollectoren, masten, ... die de isolatielaag doorboren foto van een bevestigingspunt dat de isolatielaag doorboortFoto van verschillende bevestigingspunten die de isolatielaag doorboren
puntsgewijze ophanging van metselwerkdragers (bijvoorbeeld: een L-profiel met puntsgewijze ophangpunten dat plaatselijk gebruikt wordt om metselwerk te ondersteunen) eerste foto van een puntsgewijze ophanging van metselwerkdragerstweede foto van een puntsgewijze ophanging van metselwerkdragers
Andere pagina's over Definitie bouwknopen

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11