Geometrie

Een gebouw heeft verschillende geometrische eigenschappen die van belang zijn bij de bepaling van de energieprestatie. Op deze pagina's vindt u meer info over deze eigenschappen.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-03-2018