Scheidingsconstructies: invoer in de software

EPB-software 3G

In de energetische boomstructuur kunt u voor elk type project een knoop "scheidingsconstructies" terugvinden. Om een scheidingsconstructie aan te maken in de EPB-software 3G gaat u als volgt te werk:

Schermafbeelding toevoegen scheidingsconstructies EPB-software 3G 1. Klik de knoop "scheidingsconstructies" aan. In dit invoervenster is een lijst beschikbaar van alle scheidingsconstructies die u hebt aangemaakt in de beschouwde energiesector/ventilatiezone.
  2. Druk op het blauwe plusteken onderaan de tabel.
Schermafbeelding creatie van een scheidingsconstructie EPB-software 3G

3. Er verschijnt een venster “Creatie van een scheidingsconstructie”. Hier kiest u een naam en het type scheidingsconstructie.

Let op: als u een constructie hebt aangemaakt, is het niet altijd mogelijk om het type achteraf nog te veranderen.

 

4. Als u een nieuwe scheidingsconstructie hebt aangemaakt, verschijnt er een nieuwe knoop in de energetische boomstructuur onder de knoop 'Scheidingsconstructies'.

Geldig voor alle aanvragen