Scheidingsconstructies van het verliesoppervlak

Scheidingsconstructies van het verliesoppervlak vormen de scheiding tussen de binnenomgeving en

Scheidingsconstructies: Verliesoppervlak tussen de binnenomgeving en buitenomgeving

  • de buitenomgeving

Scheidingsconstructies: Verliesoppervlak tussen de binnenomgeving en de grond, kruipruimten of onverwarmde kelders

  • de grond, kruipruimten of onverwarmde kelders

Scheidingsconstructies: Verliesoppervlak tussen de binnenomgeving en aangrenzende onverwarmde ruimten

  • aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR)

Afzonderlijke scheidingsconstructies van het verliesoppervlak

Er is sprake van een ‘andere scheidingsconstructie’ vanaf het moment dat een bepaalde scheidingsconstructie niet meer continu doorloopt of afwijkt van een andere scheidingsconstructie in een of meerdere van volgende aspecten:

Voor elke afzonderlijke constructiedeel berekent u de U-waarde en de verliesoppervlakte A.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
20-05-2020