Scheidingsconstructies

Een scheidingsconstructie is een bouwelement dat de scheiding vormt tussen:

  • binnen- en buitenomgeving
  • binnenomgeving en grond
  • twee binnenruimten.

Op deze pagina’s vindt u eerst meer algemene info over de soorten scheidingsconstructies en de opbouw ervan. Verder vindt u meer specifieke uitleg over de verschillende types van scheidingsconstructies, zoals muren, daken, vloeren en vensters.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
18-05-2020