Overzicht EPB-wijzigingen per jaar

De wijzigingen aan de energieprestatieregelgeving gelden doorgaans vanaf 1 januari van een bouwaanvraagjaar. Als de datum van inwerkingtreding verschilt, staat dit duidelijk aangegeven.

De EPB-pedia bestaat sinds 30 maart 2018. Alle wijzigingen die vanaf dan zijn doorgevoerd, kondigt het VEKA aan in een EPB-nieuwsbrief. Tegelijk verschijnt meer uitleg in de pagina’s van de EPB-pedia.

In de onderstaande rubrieken vindt u een overzicht van de EPB-wijzigingen, per bouwaanvraagjaar, vanaf 2019.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021