EPB-eisen: wijzigingen vanaf 2021

Vanaf 2021 bouwt iedereen BEN

De E-peileis voor nieuwe woongebouwen zet een laatste stap in het verstrengingspad naar BEN (bijna energie-neutraal): vanaf 2021 mag het E-peil maximaal E30 zijn.

Niet-residentieel: wijzigingen bij IER

Voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) van een niet-residentieel gebouw versoepelt de E-peileis voor de functionele delen ‘keuken’ en ‘sport: sporthal, sportzaal’, voor bouwaanvragen vanaf 2021.

Invoer van een 2%-regel voor ventilatie-eisen in woongebouwen

Voor bouwaanvragen vanaf 2021 mag voor de hygiënische ventilatie-eisen 2% afgeweken worden van de eisen. De afwijkingsregeling geldt enkel voor residentiële ruimten en dus niet voor niet-residentiële bestemmingen of voor niet-residentiële ruimten in een woning (zoals een woning met kantoor of praktijk).

De 2%-regel voor ventilatie verloopt analoog met de bestaande 2%-regel voor de maximale U-waarden. Per EPB-eenheid wordt de 2%-afwijking berekend als de som van het totale geëiste buitenluchttoevoerdebiet en het totale geëiste afvoerdebiet naar buiten, vermenigvuldigd met 2% (dus met 0,02). Doorstroomdebieten tellen niet mee in de som.

De toegelaten afwijking geldt voor tekorten aan doorstroom, toevoer en afvoer in de EPB-eenheid. De 2%-vrijstelling kan volledig worden gebruikt om een afwijking in één ruimte te compenseren, of kan verdeeld worden om kleine tekorten of kleine meetafwijkingen in meerdere ruimten te compenseren.

De 2%-regel voor residentiële ventilatie komt er door een wijziging aan bijlage IX bij het Energiebesluit. Meer over de 2%-regel vindt u op de EPB-pedia.

RTO’s in het dak in meer gevallen toegelaten

De voorwaarden voor het toelaten van regelbare toevoeropeningen (RTO’s) in daken worden versoepeld voor bouwaanvragen vanaf 2021.

Tot dan was het enkel toegelaten om RTO’s te voorzien in daken met een helling van meer dan 30° als er geen enkele mogelijkheid was om in een gevelmuurvlak een goede RTO te voorzien.

Ondertussen zijn er voldoende kwalitatieve oplossingen op de markt voor RTO’s in daken of op dakvlakvensters. Om die reden blijft enkel de hellingsgraad een voorwaarde.

Menging van ventilatiesystemen nu ook toegelaten bij IER’s

Voor ingrijpende energetische renovaties is er momenteel een verbod op het mengen van ventilatiesystemen. Voor renovaties wordt daarentegen enkel aanbevolen om niet te mengen.

Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt het mengen van ventilatiesystemen bij IER’s op een zelfde manier beschouwd als bij ‘gewone’ renovaties.

Andere pagina's over Wijzigingen vanaf 2021

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2021