Procedure: wijzigingen vanaf 2021

Geen aparte aangifte meer voor zorgwoningen

Een EPB-eenheid mag volgens de definitie maar één wooneenheid bevatten. Via de wijziging van het energiedecreet is aan deze definitie toegevoegd dat we een zorgwoning niet als een aparte wooneenheid beschouwen.

Deze aanpassing zal er voor zorgen dat:

  • bij een nieuwbouw van een woning met een zorgwoning erbij, u maar 1 EPB-aangifte zal moeten indienen, in plaats van 2 afzonderlijke aangiftes vroeger;
  • een uitbreiding van een bestaande woning met een zorgwoning niet langer wordt gelijkgesteld met nieuwbouw. De uitbreiding bevat volgens de aangepaste definitie immers geen wooneenheid meer. In dat geval zullen de renovatie-eisen gelden, of de eisen voor ingrijpende energetische renovaties.

Let op: het gaat hier enkel om een officiële zorgwoning die ook bij de gemeente wordt gemeld. Die moet aan voorwaarden voldoen. Onofficiële opsplitsingen in aparte wooneenheden blijft u rapporteren als afzonderlijke EPB-eenheden, zelfs als het gaat om een vorm van ‘zorg’, zoals een inwonende ouder of kind. Zie voorbeeld.

Voor welke bouwaanvragen deze aanpassingen gelden, vindt u op deze EPB-pediapagina.  

De evaluatietermijn van de EPB-regelgeving wordt 5 jaar

De EPB-eisen en de EPB-methodes werden, tot nu toe, om de twee jaar geëvalueerd; de procedures om de vier jaar. De wijziging van het Energiedecreet brengt de evaluatietermijnen naar vijf jaar.

Zowel het opmaken van wetgeving, als de doorlooptijd van bouwprojecten die aan die wetgeving moeten voldoen, bedraagt gemakkelijk meer dan twee jaar. Bij een tweejaarlijkse evaluatie was het na twee jaar vereist om een nieuwe EPB-evaluatie op te maken, terwijl het effect van bepaalde voorstellen uit de vorige EPB-evaluatie nog niet zichtbaar was in de ingediende EPB-aangiften.

Om de resultaten van het beleid goed te kunnen analyseren, wordt de evaluatietermijn daarom opgetrokken naar vijf jaar. Tussen twee evaluaties kunnen wel gerichte bijsturingen of aanpassingen gebeuren, bijvoorbeeld wanneer problemen opduiken of het jaarlijks cijferrapport een duidelijke afwijking toont.

Andere pagina's over Wijzigingen vanaf 2021

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2021