EPB-eisen: wijzigingen vanaf 2022

Woongebouwen: maximaal E60 voor IER 

De E-peileis voor de ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen verstrengt naar E60 voor bouwaanvragen vanaf 2022 (in plaats van E70 in 2021), zodat ze vanaf dan voldoen aan de langetermijndoelstelling voor het bestaande woningpark (E60).

Een overzicht vindt u in de EPB-eisentabel 2022.

Woongebouwen: maximaal S28 voor nieuwbouw 

Voor bouwaanvragen van nieuwe woongebouwen vanaf 2022 verstrengt de S-peileis naar S28 (in plaats van S31 in 2021). 

Niet-residentieel: wijziging van de E-peileisen bij nieuwbouw en IER

Voor een ingrijpende energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw zijn er vanaf 2022 verstrengingen voor enkele functies. Daarbij is de E-peileis telkens minstens 10 E-peilpunten minder streng dan bij nieuwbouw. Een overzicht vindt u in de eisentabel ‘E-peileisen voor de IER van niet-residentiële gebouwen vanaf 2022’.

Voor de nieuwbouw van een niet-residentieel gebouw wordt de E-peileis voor verschillende functionele delen iets aangescherpt, voor bouwaanvragen vanaf 2022. Het gaat om een verstrenging met 5 of 10 E-peilpunten ten opzichte van het huidige niveau. De wijzigingen staan aangeduid in de eisentabel ‘E-peileisen voor de nieuwbouw van niet-residentiële gebouwen vanaf 2022’.

De aanpassingen zijn gebaseerd op de kostenoptimale studies uit 2017. Functies die in de studie een lager kostenoptimaal E-peil hadden, moeten vanaf 2022 aan een strenger E-peil voldoen.

Nieuwe installatie-eisen 

De EPBD-richtlijn (Europese richtlijn over energieprestaties van gebouwen) is herzien. Naar aanleiding daarvan is Bijlage XII van het Energiebesluit, over de installatie-eisen, aangepast.  De nieuwe Bijlage XII is beschikbaar op de EPB-pedia. De nieuwe installatie-eisen gaan in voor bouwaanvragen vanaf 2022.

In de nieuwe eisen wordt het systeemrendement van de technische bouwsystemen uniform bepaald aan de hand van correctiefactoren voor het adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en controleren. De scope van de installatie-eisen wordt verruimd naar alle centrale warmteopwekkers en naar alle ventilatietoestellen (behalve natuurlijke toevoer en afvoer). Tot slot zijn de eisen zoveel mogelijk afgestemd op de Ecodesignverordeningen.

Andere pagina's over Wijzigingen vanaf 2022

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2022