Startverklaring: inhoud (huidig)

De startverklaring bestaat uit twee delen:

 • het startverklaringsformulier
 • de voorafberekening (resultaten op het vlak van E-peil, ventilatie en overige EPB-eisen in een softwarebestand)

Het startverklaringsformulier bevat:

 • de gegevens van de aangifteplichtige, de aangestelde verslaggever en de architect
 • de startdatum van de werkzaamheden
 • gegevens van het bouwproject 
  • de ligging 
  • de datum van de start van de werken
  • de aard van de werken en de bestemming van het gebouw
  • het beschermd volume en de indeling 
 • de resultaten op het vlak van E-peil, ventilatie en overige EPB-eisen uit de voorafberekening (uit het softwarebestand)
 • de gegevens van het ventilatievoorontwerp
Andere pagina's over Startverklaring

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Regelgeving

MB van 28/12/2018: artikel 69 en bijlage 19

Published on: 
06-08-2019