Voorafberekening

Wat is de voorafberekening?

De voorafberekening is een berekening van de energieprestatie (E-peil, S-peil, … ) en het binnenklimaat (ventilatie, oververhitting, … ) van het gebouw voor de start van de werken. Het is een onderdeel van de startverklaring.

De berekening gebeurt door de verslaggever, in de EPB-software. De verslaggever baseert zich op de materialen en de keuzes die door de architect, de ontwerper van de technische bouwsystemen en de aangifteplichtige zijn gemaakt.

De voorafberekening is indicatief en voorlopig

De voorafberekening geeft een indicatie van het E-peil, S-peil, U-waarden, ... De resultaten uit de voorafberekening  zijn ontwerpwaarden. De ontwerpresultaten worden afgetoetst met de geldende EPB-eisen.

De voorafberekening biedt echter niet de garantie dat de uiteindelijke EPB-aangifte zal voldoen aan de EPB-eisen. In de EPB-aangifte moet de verslaggever immers de ‘as-built’-situatie rapporteren. De resultaten in deze definitieve berekening kunnen verschillen van de voorlopige resultaten van de voorafberekening bij de startverklaring. Het is immers normaal dat de uitvoering, materiaalkeuze … nog wijzigen in de loop van het bouwproces.

Tip: de EPB-eisen worden op het moment van de voorafberekening best zo correct mogelijk berekend op basis van de informatie en de keuzes die op dat moment beschikbaar zijn.  Als in de loop van het bouwproces maatregelen worden gewijzigd naar materialen, installaties … met mindere prestaties, is het aan te raden om na te gaan of de EPB-eisen behaald blijven.

Andere pagina's over Startverklaring

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
11-05-2020