Invoer in de software

Een stavingsstuk aanmaken

Op het niveau van het project in de energetische boomstructuur, is er een tabblad “Stavingsstukken” aanwezig.

Dit is een screenshot voor de invoer in de EPB-software 3G van stavingsstukken (stap 1)

1. Voeg een nieuw stavingsstuk toe door op de knop “Een stavingsstuk toevoegen” te klikken, rechts onder de overzichtstabel.

Dit is een screenshot voor de ingave in de EPB-software 3G van stavingsstukken (stap 1) 2. Er verschijnt een invoervenster waarin u de gegevens van het stavingsstuk kunt invoeren. Hierbij moet u de betrokken persoon ingeven. U kunt ook aangeven of het stavingsstuk  van toepassing is op het ganse gebouw of enkel op een bepaalde EPB-eenheid.
Bijvoorbeeld: als u als verslaggever de m-factor in detail hebt berekend en wilt invoeren met directe invoer, dan moet u een stavingsstuk ingeven. Voor dit stavingsstuk geeft u de verslaggever aan als betrokken persoon.

Let op: de stavingsstukken zijn nu aanwezig in het peb-bestand, maar moeten nog toegevoegd worden aan het project.

Een stavingsstuk toevoegen aan het project

Dit is een screenshot voor de invoer in de EPB-software 3G van stavingsstukken (stap 1) 1. Als u in het project een stavinsstuk moet invoeren kunt u via een uitrolmenu kiezen uit alle stavingsstukken die in het bestand aanwezig zijn.
  2. U kunt ook een nieuw stavingsstuk invoeren in het project, door op de knop “Nieuw” te drukken naast het in te voeren stavingsstuk.

Let op: als u een stavingsstuk aanmaakt en invoegt in het project, dan wordt het bestand niet effectief opgeladen op de Energieprestatiedatabank. Enkel de link en de naam wordt onthouden.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
28-05-2020