Architect

De architect zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Dat zit vervat in zijn architectenopdracht. Hij of zij heeft binnen EPB de taak om:

  • het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen. Het is van groot belang dat het ontwerp voldoet aan de eisen voordat de werken worden gestart;
  • te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om een gebouw goed en energie-efficiënt te bouwen of verbouwen;
  • te controleren of alles wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven.

Een architect kan de EPB-verslaggeving doen, als hij een erkende EPB-verslaggever is, maar dit behoort niet tot het vaste takenpakket.

Geldig voor alle aanvragen

Printbaar overzicht
Regelgeving

Energiedecreet: art. 11.1.6/1 en 11.1.7.

Published on: 
11-05-2020