PV-panelen: impact op het resultaat

De opbrengst van een PV-installatie wordt in de berekening van het E-peil volledig afgetrokken van het berekende energieverbruik van een gebouw. Installaties die zijn gedimensioneerd om ongeveer het volledige huishoudelijke verbruik te dekken, zullen dus aanleiding geven tot een aanzienlijke daling van het E-peil. Bovendien blijkt uit verschillende studies dat het plaatsen van een PV-installatie vaak de meest kostenoptimale manier is om het E-peil te verlagen.

Daarnaast kan een PV-installatie uiteraard ook meetellen om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.

Geldig voor alle aanvragen