Aanvullende ventilatie

Onder aanvullende ventilatie worden volgende zaken verstaan:

  • ventilatie door opengaande delen
  • intensieve mechanische ventilatie
  • nachtkoeling

Geldig voor alle aanvragen