Classificatie van de afvoerlucht

De norm NBN EN 13779: 2004 onderscheidt vier klassen. Als een luchtstroom lucht bevat die afkomstig is van verschillende ruimten bepaalt de categorie met het hoogste cijfer de klasse.

Aan elk van deze klassen kan eveneens een bepaalde geschiktheid voor hergebruik of doorstroom toegekend worden:

  • Geschikt voor hergebruik: de lucht in de bedoelde ruimte mag worden meegerekend om te voldoen aan het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet (voor ruimtes niet bestemd voor menselijke bezetting).
  • Geschikt voor doorstroom: de lucht mag doorheen de bedoelde ruimte stromen, maar mag niet worden meegerekend om te voldoen aan het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet.
  • Niet geschikt voor doorstroom: de lucht mag niet in de bedoelde ruimte terechtkomen en mag dus niet worden hergebruikt.

Klasse

Omschrijving

Voorbeelden

Geschikt voor hergebruik of doorstroom?

ETA 1

Lage vervuilingsgraad

Lucht uit ruimten die voornamelijk vervuild worden door de menselijke stofwisseling en het gebouw, met uitzondering van ruimten waar mag worden gerookt.

Kantoren, met inbegrip van kleine opslagruimten, openbare ruimten, klaslokalen, trappen, gangen, vergaderzalen, handelsruimten zonder andere bron van vervuiling

Ja:

  • hergebruik in ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting of speciale ruimten
  • doorstroom doorheen alle typeruimten.

ETA 2

Matige vervuilingsgraad Lucht uit:

  • bezette ruimten die meer onzuiverheden bevat dan lucht uit de ruimten uit categorie ETA 1 of uit ruimten met andere activiteiten
  • ruimten die normaal gesproken tot categorie ETA 1 zouden behoren, maar waar mag worden gerookt.

Restaurants, keukens waar warme drank wordt bereid, winkels, opslagruimten, hotelkamers

Ja, maar enkel in/ doorheen ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting of speciale ruimten.

ETA 3

Hoge vervuilingsgraad

Lucht uit ruimten waar de luchtkwaliteit sterk beperkt wordt door de productie van vocht, chemische stoffen enzovoort.

Toiletten, sauna's, keukens, bepaalde chemische laboratoria, fotokopieerruimten, rookruimten

Neen

ETA 4

Zeer hoge vervuilingsgraad

Lucht die geuren en onzuiverheden bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid, in concentraties die hoger zijn dan toegestaan voor de binnenlucht van bezette ruimten.

Afzuiging voor grills en keukendampkappen, garages, wegtunnels, parkings, schildersateliers, wasserijen, bepaalde chemische laboratoria, veelvuldig gebruikte rookruimten

Neen

Geldig voor alle aanvragen