Luchtkwaliteit bij ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting

Het bouwteam moet de ETA-klasse geval per geval bepalen.

Herbruik van de afgevoerde lucht

Als de afvoerlucht van voldoende kwaliteit is, kan u deze hergebruiken om een andere ruimte te ventileren. 

Ondanks de voorschriften uit de norm kan in ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting het ontwerptoevoerdebiet volledig worden gerealiseerd met afvoerlucht van de kwaliteit ETA 1 of ETA 2 uit andere ruimten.

Let op! Bijlage X stelt daarbij toch een voorwaarde: de som van de ontwerpdebieten vanuit een ruimte naar andere ruimten kan niet groter zijn dan het eigen ontwerpdebiet van die ruimte.

Luchtkwaliteit bij ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting

Het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet van een ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting mag natuurlijk ook (volledig of gedeeltelijk) gerealiseerd worden met buitenlucht.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving

norm NBN EN 13779: 2004, bijlage A.6