Minimaal geëist ontwerpdebiet voor ruimten bestemd voor menselijke bezetting

Om het minimaal geëiste ontwerpdebiet te bepalen van een ruimte bestemd voor menselijke bezetting kijkt u naar de bezetting van de ruimte. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten bezetting:

  • ontwerpbezetting
  • minimumbezetting

Ontwerpbezetting versus minimumbezetting

  • De ontwerpbezetting geeft aan voor hoeveel personen de ruimte bestemd is. Het bouwteam heeft de volledige vrijheid om de ontwerpbezetting te bepalen.
  • De minimumbezetting is de bezetting berekend op basis van de vloeroppervlakte per persoon.

Opmerking: Er is geen wettelijke minimumeis aan de werkelijke bezetting of de ontwerpbezetting van een ruimte. De term minimumbezetting werd alleen als hulpmiddel ingevoerd.

Om te weten welke waarde u moet ingeven als ontwerpdebiet, volgt u de onderstaande tabel.

Als de ontwerpbezetting...

Dan...

bekend is

vinkt u aan dat de ontwerpbezetting gekend is en geeft u die in.

kleiner is dan de minimumbezetting

neemt de software de minimumbezetting als minimaal geëiste ontwerpdebiet. Dat werd zo vastgelegd omdat de werkelijke bezetting gedurende de levensduur van het gebouw sterk kan variëren.

niet vastgelegd is door het bouwteam

neemt u de minimumbezetting als minimaal geëiste ontwerpdebiet.

Let op! Het berekende aantal personen wordt afgerond op de eenheid naar boven.

Op die manier wordt er gegarandeerd dat ook voor een ruimte met een zeer lage voorziene ontwerpbezetting nog een goede binnenluchtkwaliteit bereikt kan worden (minimum IDA3 voor de minimumbezetting van het gekozen ruimtetype). Als er in een latere fase dan een meer gangbare bezetting komt (bv. bij verandering van gebouwgebruiker) moet de hardware van het ventilatiesysteem niet aangepast moet worden (wat een ingrijpende en dure operatie kan zijn).

Eisen

In een ruimte bestemd voor menselijke bezetting is het minimaal geëiste ontwerpdebiet per persoon (ook minimumdebiet genoemd) gelijk aan:

  • 22 m³/h per persoon als roken in de ruimte expliciet verboden is
  • 43 m³/h per persoon als roken in de ruimte niet expliciet verboden is.

Die waarden zijn bepaald volgens bijlage X en tabel 11 van de norm NBN EN 13779 : 2004, waarin de waarden vastgelegd zijn. In die regelgeving staat dat het ontwerpdebiet niet kleiner mag zijn dan het minimumdebiet dat overeenkomt met binnenluchtklasse IDA3.

Stappenplan

Om het ontwerpdebiet van een ruimte bestemd voor menselijke bezetting te bepalen, volgt u onderstaande stappen:

  1. Het bouwteam bepaalt, als het dat wenst, de ontwerpbezetting.
  2. Het bouwteam berekent de minimumbezetting. Het type ruimte bepaalt de nodige vloeroppervlakte per persoon volgens tabel 1 van bijlage X. De gebruiksoppervlakte van de ruimte wordt gedeeld door die oppervlakte en de minimumbezetting wordt naar boven afgerond op de eenheid.
  3. Het bouwteam bepaalt of er in de ruimte al dan niet gerookt mag worden. Het minimumdebiet dat overeenkomt met binnenluchtklasse IDA 3 bedraagt voor niet-rokers 22 m³/h per persoon; voor rokers bedraagt dat 43 m³/h per persoon.
  4. Het maximum van de resultaten uit stappen 1 en 2 wordt vermenigvuldigd met het minimumdebiet uit stap 3. Het resultaat is het minimaal geëiste ontwerpdebiet.

Dit stappenplan wordt toegepast op twee voorbeelden.

Andere pagina's over minimaal geëist ontwerpdebiet (niet-residentieel en industrie)

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
17-12-2018