Classificatie van regelsystemen

De norm NBN EN 13779:2004 deelt de verschillende regelsystemen op in IDA-C-klassen (IDA staat voor InDoor Air Control).

Klasse

Betekenis

Voorbeeld

IDA–C1

geen controle: het systeem werkt permanent

 

IDA–C2

manuele controle: het systeem heeft een handbediende schakelaar

 

IDA-C3

kloksturing: de ventilatie wordt buiten de gebruiksuren uitgeschakeld of verlaagd in debiet.

een klok met eenvoudig dag- nachtregime of een veel complexere instelling met verschillende uurprogramma’s, weekenddienst …

IDA-C4

bezettingscontrole:

aanwezigheidssensoren die aangeven of er personen aanwezig zijn (maar niet hoeveel)

een infraroodsensor ...

IDA-C5

regeling afhankelijk van aantal aanwezigen

een telmechanisme aan de ingang van een bioscoop ...

IDA-C6

directe controle van de luchtkwaliteit

een CO2-meting, een vochtmeting of een meting van andere verontreinigingen

Andere pagina's over regeling (niet-residentieel en industrie)

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
17-12-2018