Bergruimte met verbrandingstoestel

Een ruimte met een verbrandingstoestel kan verschillende bestemmingen krijgen.

Type ruimte

Als in een ruimte een open verbrandingstoestel hangt, primeert de bestemming als stookplaats. De ruimte mag dan worden ingevoerd als speciale ruimte.

Als in een ruimte een gesloten verbrandingstoestel hangt, heeft dit geen invloed op het ruimtetype: de bestemming van de ruimte bepaalt het ruimtetype.

Eisen

  • Vanuit de energieprestatieregelgeving gelden er voor stookruimten geen ventilatie-eisen.
  • Daarnaast is wel bijvoorbeeld NBN B61-002 van toepassing voor stookruimten.

Voorbeeld

  • Een bergruimte met een wasmachine en een open verbrandingstoestel, mag u invoeren als speciale ruimte en niet als wasplaats.
  • Een bergruimte met een wasmachine en een gesloten verbrandingstoestel, rapporteert u als wasplaats.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2020