Dressing

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types van dressing:

  • Een afsluitbare dressing is een afgesloten en afzonderlijke ruimte.
  • Een dressinghoek staat in open verbinding met een andere ruimte.

Type ruimte en eisen

De keuze van het type ruimte is afhankelijk van het type dressing:

Type dressing

Type ruimte

Eisen

afsluitbare dressing

"Ander type"

Er gelden geen specifieke ventilatie-eisen

dressinghoek

hetzelfde type als de ruimte waarmee de hoek verbonden is

  • Er gelden eisen voor de ruimte waarin de dressinghoek gebouwd is.
  • De oppervlakte van de dressinghoek wordt in rekening gebracht bij het bepalen van de minimaal geëiste ontwerpdebieten van die ruimte.

Voorbeeld

Een dressing kan deel uitmaken van de slaapkamer als ze een niet-afsluitbare doorloopopening heeft. De oppervlakte van die dressing wordt meegerekend bij het bepalen van de minimaal geëiste ontwerpdebieten van de slaapkamer.

Advies

Het is toegelaten om in een afsluitbare dressing een toevoer- of afvoervoorziening te plaatsen of de dressing te gebruiken als doorstroomruimte (zoals een hal).

Om een ventilatiesysteem D in balans te brengen is het bijvoorbeeld toegelaten om in de dressing een toevoerdebiet van buiten of (meestal) een afvoerdebiet naar buiten te voorzien.

Geldig voor alle aanvragen