Garage

Een garage wordt meestal gebruikt als autostalplaats.

Let op! Het volgende geldt enkel voor garages die deel uitmaken van het beschermde volume. Garages worden best zo veel mogelijk buiten het beschermde volume gehouden.

Eisen

Een garage is volgens de Belgische norm NBN D50-001 een speciale ruimte. Er worden in het kader van de EPB-regelgeving aan een garage geen ventilatie-eisen opgelegd.

Let op! Het is mogelijk dat er naast de EPB-regelgeving nog andere regelgevingen bestaan die wel eisen stellen aan die ruimte. Die eisen moeten nageleefd worden. Dat geldt vooral voor eisen rond stookruimten (bv. NBN B61-002).

Advies

Het wordt sterk aanbevolen om de nodige aandacht te schenken aan de luchtkwaliteit in een garage. Omwille van de uitlaatgassen raadt het VEA aan om de garage afzonderlijk te ventileren, los van het ventilatiesysteem van de wooneenheid. Daarbij raadt het VEA de bepalingen aan uit de Belgische norm NBN D50-001 over speciale ruimten:

Type garage

Aanbeveling

Alle garages

  • Ventilatieopeningen voorzien die in contact staan met de buitenlucht (in de buitenmuren of -deuren). Bij voorkeur ligt de bovenzijde van die openingen maximaal 40 cm boven de garagevloer.
  • De binnendeuren tussen de garage, hallen en andere woonruimten moeten voldoende luchtdicht zijn.

Garages met een vloeroppervlakte kleiner dan 40 m²

De totale vrije oppervlakte van de openingen bedraagt minstens 0,2 % van de vloeroppervlakte. Als de garage meer dan één buitenmuur heeft, worden de ventilatieopeningen verdeeld, bij voorkeur over twee tegenover elkaar gelegen muren.

Garages met een vloeroppervlakte groter dan 40 m²

Een permanente mechanische afzuiging plaatsen.

Rekening houdend met de aanwezige functies en randvoorwaarden van de garage, kan geval per geval bekeken en geëvalueerd worden wat de beste totaaloplossing is.

Opmerking: Hoewel het VEA aanbeveelt om de garage van een apart ventilatiesysteem te voorzien, hoeft ze niet opgenomen te worden in een afzonderlijke ventilatiezone. De garage wordt in de EPB-aangifte mee opgesomd, net zoals alle andere ruimten. Als soort ruimte kiest u voor ‘garage’.

Opmerking: Als een garage ook nog andere functies heeft, zoals wasplaats, hobbyruimte, stookplaats, … beschouwt de energieprestatieregelgeving deze ruimte toch als een garage.

Geldig voor alle aanvragen