Keuken

Een ruimte is een kitchenette vanaf het moment dat er een of meerdere vaste kookplaten aanwezig zijn en u er dus kan koken. Een kitchenette wordt als keuken of open keuken beschouwd en moet dus aan dezelfde eisen voldoen.

Type ruimte

Een keuken is altijd een natte ruimte.

Ventilatiewijzes

Een keuken kan op natuurlijke of mechanische wijze geventileerd worden. In bepaalde gevallen kan een keuken ook geventileerd worden met een dampkap.

Ventilatiewijze Eisen

Natuurlijke ventilatie met:

  • een regelbare afvoeropening (RAO) en bijhorend natuurlijk afvoerkanaal
  • een plaatselijke ventilator met nalooptijd
de eisen voor natuurlijke afvoerkanalen en ventilatoren

Mechanische ventilatie met:

  • een mechanische afvoer en bijhorend mechanisch afvoerkanaal
de eisen voor mechanische afvoerkanalen

Ventilatie met een dampkap: Een dampkap is in principe bedoeld als intensieve ventilatie en geldt niet als basisventilatie. De dampkap voert kortstondig de dampen en geuren af die ontstaan bij het koken.

Opmerking: Er is geen verplichting om een dampkap te plaatsen, behalve in woongebouwen met een open keuken en ventilatiesysteem A - zie NBN D50-001 § 4.2 opmerking 2.

Om toch als basisafvoer voor natuurlijke of vrije afvoer te kunnen fungeren, moet de dampkap aan dezelfde eisen voldoen als andere natuurlijke afvoerkanalen.

Advies

  • Binnenkeukens zonder buitenvensters of buitendeuren worden best voorzien van een systeem dat een intensieve ventilatie toelaat van minimaal 200 m³/h.
  • In de praktijk wil de bewoner de ventilatie in de keuken kunnen terugregelen tussen een hoog debiet bij de kookstand en een laag onderhoudsdebiet van bijvoorbeeld 20 tot 30 m³/h. Dat betekent dat er in de praktijk best een type dampkap wordt geplaatst die continu in werking is en een extra lage stand bezit. Dat type regeling is zeker niet standaard beschikbaar op alle dampkappen.
  • Geluidsoverlast verdient extra aandacht.
  • Er kan zowel gebruik worden gemaakt van een dampkap met eigen ventilator als van een motorloze dampkap met een ventilator verderop in het afvoerkanaal.

Geldig voor alle aanvragen