Onafgewerkte ruimte

Ruimten die nog niet afgewerkt zijn op het moment van de EPB-aangifte maar die ontworpen zijn om één van de functies te vervullen uit tabel 1 van NBN D50-001 (slaapkamer, studeerkamer …).

Type ruimte

Het type ruimte van een onafgewerkte ruimte is de functie waarvoor de ruimte ontworpen is.

Eisen

Onafgewerkte ruimten moeten voldoen aan de minimaal vereiste ventilatiedebieten voor de functie waarvoor ze ontworpen zijn, ook als de ruimte tot de afwerking tijdelijk een ander gebruik krijgt.

Voorbeeld

  • In een nieuwbouwwoning zijn drie slaapkamers voorzien, maar momenteel heeft de bouwheer nog geen kinderen. Intussen worden twee slaapkamers als bergruimte gebruikt. Toch moeten die ruimten voldoen aan de eisen voor een slaapkamer.
  • In een nieuwbouwwoning is een extra doucheruimte op de gelijkvloerse verdieping op de plannen voorzien. Tijdens het bouwen worden al enkele voorzieningen (zoals toe- en afvoerleidingen) geplaatst, maar bij de ingebruikname van de woning is de ruimte niet afgewerkt, bv. de sanitaire toestellen en/of betegeling zijn nog niet geplaatst. Toch moet die ruimte voldoen aan de eisen voor een badkamer.

Opmerking

Het bovenstaande wordt door het VEA sinds 2006 als standpunt aangenomen. Voor meldingen en stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1 januari 2014 ligt dit vast in het Energiebesluit om verschillende interpretaties te vermijden.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/14