Hygiënische ventilatie: renovatie - residentieel, niet-residentieel en industrie

EPB wil energiezuinige gebouwen met een gezond binnenklimaat stimuleren, ook bij bestaande gebouwen. Hiervoor worden minimale ventilatie-eisen opgelegd bij verbouwingen, gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen. Die eisen worden enkel opgelegd voor de nieuwe delen, wat toelaat om een volledig werkend systeem in fasen te realiseren (bv. omwille van financiële beperkingen). Bij toekomstige verbouwingen kan de eigenaar dan de ventilatievoorzieningen vervolledigen tot een ventilatiesysteem.

Als het praktisch en financieel haalbaar is, is het aangeraden om meteen een volledig en correct werkend ventilatiesysteem te realiseren met de nodige ventilatievoorzieningen, dus ook waar dat niet verplicht is (bv. in de bestaande ruimten).

Beschermde monumenten en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht

Er gelden op vlak van ventilatie geen eisen voor beschermde gebouwen en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht.

Als de situatie het toelaat, is het echter aan te raden om toch de nodige voorzieningen te treffen.

Installatie-eisen

Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel), is bij de plaatsing van een systeem D een warmteterugwinapparaat verplicht: klik door naar de eisen voor dit warmteterugwinapparaat.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
17-12-2018