Systeem D: mechanische toevoer en afvoer

Kenmerken

principe van een ventilatiesysteem D
  • De toevoer van verse lucht gebeurt mechanisch via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
  • De afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.

Voordelen

Nadelen

U kunt extra investeren in warmteterugwinning. Daarbij wordt een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd en hergebruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 à 90% minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar).

Let erop dat u de warmteterugwinning in de zomer kan uitschakelen met een zomerbypass, als de buitentemperatuur te hoog oploopt.

Het systeem geeft minder problemen met over- of onderdruk.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Het systeem haalt beter de eisen dan systeem A en B, in alle weersomstandigheden.

 

Er is meer keuze in de locatie van de toevoer- en afvoeropeningen.

 

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

 

Bij vraaggestuurde systemen D kan gekozen worden om de debieten te laten regelen in functie van de vraag, bijvoorbeeld meer afvoer bij aanwezigheid van personen in de ruimte, bij hoog vocht- of CO2-gehalte … , waardoor de ventilatoren minder hard en zuiniger draaien op andere momenten.

 

Let op: het systeem is het meest energiezuinig als de hoeveelheid toevoerlucht en afvoerlucht min of meer gelijk zijn volgens het principe van balancering.

Installatie-eisen

Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel), is bij de plaatsing van een systeem D een warmteterugwinapparaat verplicht: klik door naar de eisen voor dit warmteterugwinapparaat.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
14-07-2020